mjy0724

???

--------------------------------------------------
2017.09.21

 恍如隔世

1. 过了这个冬天再看年轻的电视剧  (改了)
2. 多看书多学习,学得好不好无所谓  
3. 多穿衣服,越厚越好  
4. 不要东张西望  
5. 保持清醒  
6. 练习微笑和冷漠脸

评论
©mjy0724
Powered by LOFTER